Guaixia san xi yanzhi hu

Genre: Comedy

Actor: Chi Chou , Luquan Gao , Lanqing Tan , Shizeng Xinma

Director: Fung Wong

Country: Hong Kong

Duration:

Quality: SD

Release: 1968

IMDb: 0